Z emisji obligacji serii D Grupa Jaguar pozyskała 1,03 mln zł, a z emisji obligacji serii E - 1,2 mln zł. Emisje przeprowadził  Dom Maklerski Capital Partners.

"Pozyskany kapitał posłuży między innymi do finansowania najważniejszej dla spółki inwestycji o nazwie 'Kamienna Góra'. Jest to kompleks apartamentów zlokalizowanych w najdroższej dzielnicy Gdyni, o łącznej powierzchni ponad 700 m2" - czytamy w komunikacie.

Spółka przewiduje osiągnięcie przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w tej inwestycji na poziomie 6,5 mln zł. Budowa powinna zakończyć się do końca tego roku.

Pod koniec marca br. spółka wykupiła terminowo obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 1,31 mln zł. Z kolei pod koniec lutego br. Grupa Jaguar S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej sięgającej 673 tys. zł. Środki pozyskane z tych emisji umożliwiły spółce realizację planu inwestycyjnego, który pozwolił na wypracowanie w 2014 r. przychodów na poziomie 1.155 tys. zł oraz osiągnięcie 455 tys. zł zysku netto, podano dalej w komunikacie.

Grupa Jaguar to notowana na NewConnect firma z branży obrotu nieruchomościami. Wyróżnia w swojej działalności trzy linie biznesowe - projekty związane z nieruchomościami gruntowymi, projekty rewitalizacyjne oraz sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych usytuowanych na nabytych wcześniej przez grupę gruntach.