W marcu spółka podała, że według wstępnych danych, jej zysk wyniósł 15,9 mln euro, co oznacza wzrost o 2,3% r/r,.

Zysk operacyjny wyniósł 24,05 mln euro wobec 22,99 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,62 mln euro w 2014 r. wobec 97,05 mln euro rok wcześniej. Grupa odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 672,43 mln euro wobec 567,23 mln euro rok wcześniej.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.