"Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na przełomie kwietnia i maja br. Nowy wykonawca ma do zrealizowania ok. 20% prac na całości inwestycji, a w branży drogowej ponad 40%. W terminie przewidzianym umową ma także skompletować dokumentację powykonawczą oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Kierowcy będą mogli skorzystać z nowej trasy przed listopadem br." - głosi komunikat.

GDDKiA podawała wcześniej, że budowa obwodnicy Hrubieszowa miała zakończyć się w październiku ubiegłego roku. Jednak dotychczasowy wykonawca do grudnia ubiegłego roku (daty odstąpienia od umowy), zrealizował niecałe 60% prac w branży drogowej. Zaawansowanie całości inwestycji wyniosło ok. 80%.

Obwodnica o długości 9,3 km realizowana jest z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.