"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 21 242 655 zł przeznaczyć wypłatę dywidendy tj. 1,00 zł na jedną akcję. Ustalić dzień dywidendy na 26 maja 2015 r. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 8 497 062 złote tj. 0,40 zł na jedna akcje na dzień 06 sierpnia 2015r. - kwoty 12 745 593 złote tj. 0,60 zł na jedną akcję na dzień 26 listopada 2015r" - czytamy w projektach uchwał.

Skonsolidowany zysk netto Ferro wzrósł do 24,00 mln zł w 2014 r. w porównaniu do 21,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,1% r/r.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.