Po lutym deficyt wyniósł 11,32 mld zł, tj. 24,6 proc. planu.

Według przedstawionego w końcu stycznia harmonogramu realizacji budżetu na cały rok, deficyt po trzech miesiącach miał sięgnąć 18,71 mld zł, tj. 40,6 proc. planu.

Dochody w okresie styczeń-marzec wyniosły 67,78 mld zł, tj. 22,8 proc. planu. Z kolei wydatki sięgnęły 84,49 mld zł, tj. 24,6 proc. planu, podano w komunikacie.

W budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 343,28 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 297,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 46,08 mld zł.

Dochody podatkowe zrealizowano w 22,7 proc.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 61,23 mld zł do końca marca br., czyli 22,7 proc. rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów.

W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 42,83 mld zł (21,5 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 14,05 mld zł (22,1 proc. planu), podano w komunikacie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 8,45 mld zł (34,4 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 9,71 mld zł (21,9 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w tym okresie zrealizowano w 25,2 proc., pozyskując 6,52 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 715,4 mln zł (29,9 proc. planu). 

>>> Czytaj też: Komisja Europejska rozmydla regułę fiskalną. Co to oznacza dla Polski?