"Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 8.188.814,13 zł  zostanie podzielony w następujący sposób:

1) kwotę 4.521.954 przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 0,75 zł na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych)

2) kwotę 3.666.860,13 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach.

Dzień dywidendy ustalono na 26 maja 2015 roku, termin wypłaty dywidendy - na 9 czerwca 2015 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 8,19 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.