We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 479,77 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 609,10 mln zł wobec 615,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4769,29 mln zł w 2014 r. wobec 4116,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 283,90 mln zł wobec 394,57 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.