"(...) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 ("MCI PV"), w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 97,45% certyfikatów inwestycyjnych, (...) zawarł warunkową umowę objęcia nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG (...) i ich opłacenia wkładem pieniężnym w wysokości 20 000 004,51 euro. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w lifebrain AG, MCI PV posiadać będzie nie mniej niż 16% akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zgodnie z którym MCI PV obejmie nowoutworzone akcje w kapitale zakładowym spółki, obecni akcjonariusze spółki wyrażą zgodę na przystąpienie MCI PV do umowy akcjonariuszy, zmieniona zostanie umowy spółki, umożliwiająca MCI PV mianowanie jednego członka rady nadzorczej spółki, przyjęta zostanie uchwała, zgodnie z którą posiedzenia rady nadzorczej spółki odbywać będą się w języku angielskim. 

W przypadku, gdy wskazane warunki nie zostaną spełnione w terminie do dnia 31 maja 2015 roku, MCI PV uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, podał MCI.

Lifebrain, z siedzibą w Wiedniu, jest platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Spółka została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.