Oprócz nich, wyraźnie podrożały niektóre metale oraz towary rolne, w tym najmocniej cukier i kawa arabica. Osłabiający się dolar wspierał stronę popytową.

Optymizm na rynku ropy

Najwięcej emocji wśród inwestorów budzi obecnie sytuacja na rynku ropy naftowej. Cena amerykańskiej ropy WTI w środę z impetem przebiła w górę opór na poziomie 54 USD za baryłkę i wczoraj kontynuowała zwyżkę. Dzisiaj notowania amerykańskiego surowca również rozpoczęły sesję mocno i póki co ustabilizowały się w okolicach 57-58 USD za baryłkę.

Rajd w górę notowań ropy naftowej po przebiciu poziomu 54 USD za baryłkę ma techniczne uzasadnienie i wywołał on wiele pytań dotyczących możliwości przekształcenia się tego ruchu w długoterminowy trend wzrostowy. Czy taki scenariusz może mieć miejsce?

Oczywiście nie można niczego całkowicie wykluczyć. Optymiści obecnie przeważają na rynku ropy i istnieje potencjał wzrostu cen o kolejnych kilka dolarów. Jednak utrzymanie się zwyżek na dłużej jest już wątpliwe – a przyczyną są tu rynkowe fundamenty.

Duża produkcja ropy w OPEC

Wczoraj pojawił się comiesięczny raport OPEC, w którym organizacja ta potwierdziła wcześniejsze informacje o dużej marcowej produkcji ropy w kartelu. Kraje należące do niego produkowały bowiem w marcu 30,79 mln baryłek ropy dziennie – to wzrost aż o 810 tys. baryłek dziennie w stosunku do lutego. W tym samym czasie wzrost popytu na ropę z OPEC był dziesięciokrotnie mniejszy.

Liczby podane przez OPEC są interpretowane na rynku na wiele sposobów. Przede wszystkim, mogą one świadczyć o tym, że wiele krajów należących do kartelu walczy o utrzymanie swojego udziału w rynku za wszelką cenę – nawet kosztem powrotu do spadków cen ropy. Teraz, gdy zniesienie sankcji na Iran jest bardziej prawdopodobne, spora część z tych krajów ma powody, by obawiać się konkurencji ze strony Iranu, który przecież ma ogromne zasoby ropy.

Jeśli OPEC będzie nadal pompować tak duże ilości ropy naftowej, to w całym 2015 roku nadwyżka tego surowca może wynieść 1,52 mln baryłek dziennie – a w I połowie tego roku aż 2,78 mln baryłek dziennie. To znacznie większa liczba niż oczekiwano jeszcze miesiąc temu.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.