Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Adam Wasiak wyjaśnia, że w najbliższych latach wielu leśniczych odejdzie na emeryturę. Szacuje, że Lasy zatrudnią około 200 do 400 osób rocznie. W tym roku przedsiębiorstwo przyjmie ponad 300 pracowników. W najbliższych 2 - 3 latach nastąpi kulminacja odejść na emeryturę. Co roku z tego prawa skorzysta około 700 - 800 pracowników. Obecnie w firmie pracuje ponad 25 tys. osób.

Odpowiedzialny za finanse Lasów Państwowych, Krzysztof Janeczko podkreśla, że wpłata, w ciągu dwóch lat 1,6 miliarda złotych ograniczyła inwestycje przedsiębiorstwa. Firma ma już zabezpieczone środki na wpłatę kolejnej transzy. Na rzecz tej wpłaty przeznaczono też większość wyniku finansowego za ubiegły rok.

Od 2016 roku Lasy Państwowe, poza płaconymi podatkami, będą dokładać do budżetu państwa 2 procent od sprzedaży drewna. Leśnicy szacują, że będzie to około 140 mln zł.