Zysk operacyjny wyniósł 3,03 mln zł wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,58 mln zł w 2014 r. wobec 32,98 mln zł rok wcześniej.

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. W styczniu 2015 r. spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.