"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za rok 2014 w kwocie 13 321 685,20 zł podzielić w następujący sposób: dywidenda dla akcjonariuszy - 5 260 595,10 zł; kapitał zapasowy - 8 061 090,10 zł" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy zostanie wyznaczony na 23 czerwca br., a termin wypłaty na 7 lipca.

W ubiegłym roku akcjonariusze Unibep podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy za 2013 r. w wysokości 0,12 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1.080 mln zł w 2014 r.