Podwyższenie kapitału do kwoty 3,7 mln euro odbyło się poprzez utworzenie nowych udziałów, które stanowią 81% kapitału zakładowego DC Service.

"Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym DC objął emitent i pokrył je wkładem pieniężnym. Objęcie nowych udziałów zostało sfinansowane przez spółkę ze środków własnych" - czytamy w komunikacie.

W trakcie rejestracji jest dalsze podwyższenie kapitału zakładowego DC o kwotę 5,5 mln euro, w ramach którego udziały również objął Kerdos, podano także.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.