Prognoza oparta jest na założeniu średniego kursu na poziomie 24 UAH/USD w 2015 r., podano także.

W 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży IMC sięgnęły 138,27 mln USD wobec 114,77 mln USD rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 57,4 mln USD wobec 49,48 mln USD w 2013 r.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.