W marcu br. prezes spółki Kamil Kliniewski informował, że Kerdos rozważa dual listing na giełdzie we Frankfurcie bez emisji akcji, celem zwiększenia rozpoznawalności na rynkach zachodnioeuropejskich oraz urealnienia wyceny rynkowej spółki.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.