Polska waluta kwotowana jest przez rynek następująco: 4,0250 PLN za euro, 3,7376 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9109 PLN wobec franka szwajcarskiego oraz 5,5683 PLN względem funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,316% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilka sesji nie przyniosło nam większych zmian na wycenie złotego, który nieznacznie umacniał się wobec dolara, równocześnie tracąc ok. 8 gr w relacji do franka szwajcarskiego. Przede wszystkim jednak obserwujemy stabilizację kwotowań powyżej bariery 4,00 PLN za euro. W dużej mierze jest to pochodną ostatniej konferencji RPP, gdzie Rada zachowała neutralne stanowisko w zakresie niedawnych zmian na rynku walutowym. W szerszym kontekście dla złotego liczyć się będą krajowe dane oraz przede wszystkim czynniki z szerokiego rynku takie jak zbliżający się „deadline” dla Grecji (24.04), czy dalsze spekulacje nt. działań FED. Lokalnie otrzymaliśmy parę informacji mogących wesprzeć kwotowania PLN – jedną z nich jest wypowiedź MF, który stwierdził, że w 2015r. Polska wystąpi do UE o zdjęcie procedury nadmiernego deficytu (który ma wynieść 2,7% PKB). Rynek oczekiwał podobnego scenariusza rok później. W szerszym kontekście część obserwatorów zwraca jednak uwagę, iż realizacja założeń MF może być utrudniona z uwagi na rok wyborczy.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za marzec. W pierwszym przypadku oczekiwany jest wzrost o 1,5% r/r, natomiast w drugim aż o 7,2% r/r. Dane to będą tradycyjnie, niezwykle uważnie śledzone przez rynek, choć nie da się ukryć, iż wyższe oczekiwania związane są przede wszystkim z efektami sezonowymi. W szerszym kontekście nawet dobre wskazania powinny pozostać stosunkowo neutralne dla RPP, gdzie rynkowe prognozy zakładają dopiero podwyżki stóp w 2016r.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy kontynuację konsolidacji powyżej zakresu 4,00 EUR/PLN przy jednoczesnym wyhamowaniu spadków na parze USD/PLN. Na większości zestawień widoczna jest lekka presja na osłabienie złotego i korektę ruchu z ostatnich tygodni.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.