"Jestem przekonany, że jego wiedza i niezwykle bogate doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju naszego towarzystwa, w tym do budowy nowych kompetencji, nie tylko w zakresie zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi" - powiedział prezes Best i jednocześnie prezes Best TFI Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best podał, że Krzysztof Stupnicki posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami firm ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych na rynkach Europy Centralnej. Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od ponad 20 lat. Był m.in. współtwórcą i prezesem czołowych instytucji finansowych, w tym ING Investment Management Polska oraz Amplico TFI z grupy AIG. Po przejęciu AIG przez Metlife, największą amerykańską firmę ubezpieczeniową, pełnił w Metlife funkcję dyrektora ds. inwestycji na Europę Centralną.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.