Lepsze od prognozowanych okazały się także wiadomości napływające z rynku pracy, gdzie w marcu dynamika wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 4.9% r/r, natomiast zatrudnienia – o 1.1% r/r.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach istotny wpływ na sytuację panującą na rynku walutowym będzie miało ciążące nad europejską gospodarką widmo niewypłacalności Grecji. Obecnie „mamy do czynienia z ważnymi wyzwaniami, w tym chwiejnością kursów walutowych i przedłużającą się niską inflacją, utrzymującymi się zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami równowagi, wysokim zadłużeniem publicznym i napięciami geopolitycznymi” – czytamy w komunikacie opublikowanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia szefów banków centralnych państw G20. Zdaniem Poula Thomsena, przedstawiciela MFW na Europę, rząd w Atenach może zapewnić sobie finansowanie nawet do czerwca, jednak ciężar zbliżających się terminów spłat zobowiązań jest na tyle duży, że porozumienie z kredytodawcami będzie nieuniknione.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących dynamikę inflacji PPI w Niemczech. W ciągu dnia poznamy natomiast informacje o tempie produkcji przemysłowej (prognoza 7.2% r/r) i sprzedaży detalicznej (prognoza 1.5% r/r) w Polsce.