"Ze względu na rewizję do góry danych o wzroście - z 3,1 proc. do 3,3 proc. w IV kw. 2014 r. i do 3,4 proc. w całym 2014 r. - jak również dzięki mocnym wskaźnikom wyprzedzającym w I kw. 2015 r., które sugerują silny wzrost gospodarczy, rewidujemy w górę naszą prognozę na 2015 r. do 3,5 proc. z 3,1 proc." - napisała Rzentarzewska w raporcie.

Dodała, że ze względu na wyraźniejszą od oczekiwań banku deflację, Erste zmieniło tegoroczną prognozę deflacji do 0,6 proc. z 0,3 proc. (wobec 0,0% odnotowanych w 2014 r.).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 3,4 proc. w 2014 r. wobec 1,7% w poprzednim roku. Oznacza to wzrost w 2014 r. o 0,1 pkt proc. w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych, natomiast dynamika wzrostu za 2013 r. nie zmieniła się wobec wcześniejszych publikacji.

Czytaj też: Prognozy PKB na 2015 r. Polska jest w czołówce