"Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową spółki oraz planowane nakłady kapitałowe, zarząd Orbis proponuje ustalenie wypłaty dywidendy za 2014 rok w kwocie 1,50 zł na akcję. Pozostały zysk wypracowany w 2014 roku zostanie przeznaczony na cele statutowe" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Orbis postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 80 649 039,57 zł następująco:
- kwotę 69 115 512,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,50 zł na 1 akcję,
- kwotę 11 533 527,57 zł pozostawić jako zysk zatrzymany spółki z przeznaczeniem na cele statutowe, podała spółka.

Jednocześnie akcjonariusze mają przegłosować ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2015 r. i terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.

Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów.