"W raporcie z 17 kwietnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację neutralną dla PKN Orlen, jednak podnosi cenę docelową akcji spółki z 45,7 zł na 62,0 zł. PKN Orlen nadal pozostaje umiarkowanie zadłużony, utrzymując zdolność wypłaty solidnych dywidend. Jednak analitycy uważają, że spółce brakuje konkretnych projektów rozwojowych, które uzasadniałyby dalszą znaczną poprawę wyniku EBITDA LIFO z poziomu 6,0 mld zł w 2015E, lub przynajmniej wzrost mnożnika EV/EBITDA. BESI prognozuje, że w 2016E wynik EBITDA spółki spadnie do 5,5 mld zł w związku z pogarszającą się marżą rafineryjną" - czytamy w raporcie.

Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości 62,82 zł, zaś we wtorek ok. godz. 9:20 kurs akcji wynosił 62,55 zł po wzroście o 0,30% wobec ostatniego zamknięcia.

Analitycy BESI prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 2,27 mld zł w 2015 r. wobec straty rok wcześniej, przy spadku przychodów do 90,56 mld zł.