Innowacje, obejmą zarówno inwestycje kapitałowe, jak i wsparcie dla projektów realizowanych w formule otwartych innowacji - poinformowała prezes ARP Aleksandra Magaczewska.

- Z badań wynika, że polscy przedsiębiorcy chcą wdrażać innowacyjne technologie. Dostępne są także środki na ten cel. Jednak pomimo poprawiającej się z każdym rokiem sytuacji, polska gospodarka nadal jest postrzegana jako mało innowacyjna - powiedziała Magaczewska podczas panelu "Liderzy innowacyjności" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jej zdaniem, problemem jest brak kultury współdziałania i otwartości przy realizacji innowacyjnych projektów, a sukces innowacyjnych projektów nie zawsze jest związany z dużymi nakładami finansowymi.

W modelu otwartych innowacji firmy nie muszą budować kosztownych centrów badawczych, żeby wprowadzać nowe technologie. Ważna jest współpraca, wymiana pomysłów, zakup i adaptacja gotowych rozwiązań. Szczególnie w zmieniających się realiach rynkowych, gdzie trzeba działać szybko i elastycznie. Takie możliwości dają otwarte innowacje" - podkreśliła prezes.

Według Magaczewskiej, polskie przedsiębiorstwa, aby móc konkurować na zagranicznych rynkach, powinny korzystać z pomysłów nie tylko wewnętrznych ale i zewnętrznych. Natomiast niewykorzystywane we własnej firmie rozwiązania udostępniać innym podmiotom.

ARP chce wspierać ten proces poprzez Platformę Transferu Technologii (PTT), którą uruchomi w maju. Platforma to unikalne narzędzie do komercjalizacji innowacji.

- Połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Istotną cechą Platformy będzie możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii. W ramach Platformy, ARP zapewni także dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych - wyjaśniła Magaczewska.

>>> Polecamy: Polska gospodarka będzie rosła. Rząd nie chce się dzielić z podatnikami

Międzynarodowy charakter

Platforma będzie miała międzynarodowy charakter. Każdy wpis będzie w języku angielskim i polskim. Pracownicy ARP będą pomagać przy publikacji ofert i moderować wpisy. Platforma będzie główną osią Ekosystemu ARP, w którego skład wchodzą również spółki z Grupy ARP S.A. m.in. ARP Venture. Będzie to miejsce gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać pełne wsparcie.

Prezes podkreśliła, że w ramach Ekosystemu, ARP współpracuje z inwestorami w specjalnych strefach ekonomicznych, spółkami Skarbu Państwa oraz innymi instytucjami wspierającymi innowacyjność. Na początku br. ARPP podpisała ważne porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie cyklu życia projektu: od badań (wsparcie NCBiR) do jego wprowadzenia  na rynek (wsparcie ARP).

Przykładem tej współpracy jest projekt realizowany przez GRC Technologie z Krakowa. W marcu ARP Venture podpisała z firmą GRC umowę pożyczki, na kwotę 9 mln zł, która wesprze produkcję ekologicznej chemii budowlanej.

- Technologia stosowana przez GRC m.in. produkcja cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla, została opracowana przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach projektu finansowanego przez NCBR. Natomiast dofinansowanie rozpoczęcia produkcji firma uzyskała od ARP Venture - podkreśliła Magaczewska.

ARP jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa zarządzającą portfelem zależnych spółek kapitałowych i gospodarującą mieniem przejętym od Skarbu Państwa, monitorującą udzieloną pomoc publiczną oraz wspierającą procesy rozwojowe i restrukturyzacji przedsiębiorców, która świadczy m.in. usługi finansowe, szkoleniowe, marketingowe i doradcze. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. 

>>> Czytaj też: Niższy VAT, podwyżki dla budżetówki i walka z deficytem. Oto gospodarcze plany resortu finansów