"Mamy opracowaną pięcioletnią strategię, ale trudno w obecnej sytuacji kraju planować jej ścisłą realizację. Niemniej jeśli sytuacja się unormuje w kolejnych latach, chcemy zwiększyć bank ziemi o 20 do 25 tys. ha w regionach, gdzie już jesteśmy obecni. Nie planujemy inwestycji w segment mleczny, a wręcz nadal będziemy redukować jego nieefektywne elementy. Przewidziana jest z kolei poprawa efektywności magazynów w Poltawie i utrzymywanie elastyczności ze względu na sytuację" - powiedział Lissitsa na spotkaniu z dziennikarzami.

Podkreślił, że IMC stworzyło dział badawczy, prognozujący trendy rynkowe na 5 do 10 lat. Obecnie prowadzi on testy upraw nowego rodzaju słonecznika z wysoką zawartością oleju, który ma być odpowiedzią na zmiany dokonywane przez McDonalds. Ponadto badane są możliwości upraw lnu i białej fasoli.

Z kolei na ten rok spółka obok kluczowej kukurydzy zwiększa uprawę dotychczasowej odmiany słonecznika, ze względu na spodziewany wzrost cen.

W celu poprawy struktury organizacyjnej firmy zwiększono poszczególne jednostki organizacyjne w klastrach do 10-14 tys. ha każdy, co ma zaowocować poprawą efektywności zarządzania majątkiem przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia.

Cele na bieżący rok opublikowane we wstępnej prognozie finansowej to stabilne przychody r/r na poziomie ok. 138 mln USD, wzrost r/r EBITDA o 10% r/r w porównaniu do znormalizowanej EBITDA za 2014 rok, która wyniosła 57,4 mln USD.

Spółka planuje redukcję długu do 100 mln USD z 127,4 mln USD na koniec 2014. Według słów prezesa, IMC plan obejmuje również rolowanie zobowiązań o wartości 40 mln USD.

"Chcemy utrzymać wysokie przepływy operacyjne w tym roku" - dodał Lisstsa. Na koniec ub.r. wyniosły one 25 mln USD.

Według jego słów w tym roku może dojść do rewaluacji wartości aktywów, ale nie będzie to miało wpływu na EBITDA.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.