"Z uwagi na korzystną dla dużych firm sytuację na rynku finansowym rozważamy refinansowanie w najbliższym czasie obecnego długu grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetów"- powiedział Szeląg, cytowany w komunikacie.

Dodał, że grupa analizuje możliwość zrefinansowania całości obecnego zadłużenia.

"Zastanawiając się nad jego potencjalną strukturą, na tym etapie rozważamy głównie kredyt złotówkowy i polskie obligacje. Naszym nadrzędnym celem jest uproszczenie struktury zadłużenia oraz optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi, co miałoby wpływ na zapewnienie grupie większej elastyczności biznesowej i korzystnych warunków dla jej przyszłego rozwoju" - zaznaczył członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

W efekcie spółka potwierdziła podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia grupy kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z grupy kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na:

- obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe,

- większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami grupy Cyfrowy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem, podano w materiale.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

"Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki" - podsumowano w informacji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.