Ponadto propozycja obejmuje przeznaczenie pozostałej części zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 86,8 mln zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, podano w komunikacie.

Grupa Żywiec odnotowała 159,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 271,36 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 159,77 mln zł wobec 283,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec posiada browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu i Cieszynie. Jej głównymi akcjonariuszami są Brau Union AG posiadający 65,16% akcji oraz Harbin B.V. z 33,01% akcji. Pozostali kontrolują 1,83% udziałów w spółce.