"Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 2 941 331,39 zł przeznacza się:
- w wysokości 2 052 202,95 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 15 gr. na jedną akcję;
- w wysokości 889 128,44 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy" - czytamy w projektach na walne.

ZWZ zdecyduje także o datach dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, których na razie nie wyznaczono.

W ub.r. akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

NTT System odnotował 2,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. 

>>> Czytaj też: NTT System wprowadzi na rynek własnego smartfona