"Zarząd Grupy Kęty S.A. podtrzymuje prognozę opublikowaną w dniu 10 lutego 2015 roku" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za I kwartał tego roku.

Według przedstawionej w lutym prognozy, spółka spodziewa się w tym roku wzrostu zysku operacyjnego o 2% do 226 mln zł, wzrostu EBITDA o 4% do 321 mln zł oraz wzrostu wydatków inwestycyjnych do 225 mln zł.

"Zarząd Grupy Kęty SA spodziewa się, iż w drugim kwartale sprzedaż poszczególnych segmentów będzie kształtowała się w następujący sposób (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego):
segment wyrobów wyciskanych - wzrost o ok 15-20%
segment systemów aluminiowych - wzrost o ok 15%
segment opakowań giętkich - wzrost o ok 10%
segment usług budowlanych - porównywalny poziom
segment akcesoriów budowlanych – wzrost o ok 5-10%" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd szacuje, iż poziom zadłużenia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy nie zmieni się porównaniu ze stanem na koniec marca 2015 roku" - napisano także w komunikacie.

Na koniec pierwszego kwartału grupa kapitałowa posiadała 20,7 mln zł kredytów długoterminowych i 233,0 mln zł kredytów krótkoterminowych. Ok 24% wartości kredytów jest utrzymywane w walutach obcych (20% w euro i 4% w USD), podała spółka.

Grupa Kęty odnotowała 35,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 30,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 52,32 mln zł wobec 48,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,68 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 415,60 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec marca Grupa Kęty prognozowała dla I kwartału br. 455 - 465 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11% r/r), 48 - 50 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, 69 – 71 mln zł EBITDA oraz 31- 33 mln zł zysku netto, porównywalnie do ubiegłego roku.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.