Pelion 

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o przeznaczeniu 22,29 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,0 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Polwax

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 12,3 mln zł zł, tj. 1,22 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

mBank  

mBank zmienił rekomendację ws. dywidendy za 2014 r., proponując pozostawienie 717,57 mln zł z zysku za 2014 r. niepodzielonego. Wniosek zostanie przedłożony pod wznowione po przerwie obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia wyznaczone na 29 kwietnia. >>>> 

Grupa Kęty 

Grupa Kęty odnotowała 35,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 30,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Po wynikach za I kw. br. Grupa Kęty podtrzymała prognozę na cały rok, zakładającą, że jej zysk netto wzrośnie do 201 mln zł w 2015 r. (ze 169 mln zł w ub.r.) przy przychodach na poziomie 1,96 mld zł (wobec 1,82 mld zł w ub.r.), podała spółka.>>>> 

Grupa Kęty może dokonać wkrótce niewielkich przejęć w segmencie systemów aluminiowych na zachodzie Europy, poinformował prezes Dariusz Mańko. >>>>  

Grupa Kęty jest zadowolona z korzyści funkcjonowania na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i rozważy inwestycję typu greenfield w zakład z segmentu systemów aluminiowych na terenie SSE, poinformował agencję ISBnews prezes Dariusz Mańko.>>>>  

Czerwona Torebka   

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dyskont Czerwona Torebka - spółki zależnej Czerwonej Torebki - zdecydowało o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, podała spółka. Powodem są odchylenia od realizacji przyjętych założeń ekonomicznych. >>>>  

NTT System   

Akcjonariusze NTT System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 maja br. o przeznaczeniu 2,05 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. >>>>  

American Heart of Poland 

American Heart of Poland rozpoczęło bezprospektową ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł, podała spółka. >>>>  

2C Partners 

2C Partners przydzieliło 2 595 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 2,595 mln zł, podała spółka. "Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym. Obligacje zostaną zabezpieczone wpisem hipotecznym do wysokości 120% wartości emisji. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,25% w skali roku" – czytamy w komunikacie.

Grupa Żywiec 

Grupa Żywiec odnotowała 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mediatel 

GPW na wniosek Mediatela zawiesiła notowania akcji tej spółki od 27 kwietnia do 11 maja br. w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda. >>>>  

Ovostar 

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 21% r/r do 277 mln sztuk w I kw. 2015 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł o 44% r/r do 208 mln szt. >>>>

Altus  

Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych, co stanowi do 28,39% kapitału i 25,13 % ogólnej liczby głosów. >>>>  

Orange Polska  

Orange Polska rozważa sprzedaż spółki outsourcingowej Contact Center, wynika z informacji agencji ISBnews. >>>> 

Grupa Azoty

Grupa Azoty prawdopodobnie skorzysta z programu rabatowego, który Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zaproponowało swoim strategicznym klientom, poinformował wiceprezes Azotów Witold Szczypiński.   

PiLab 

PiLab wyemitował 207 tys. nowych akcji, które uplasował z 63-proc. redukcją głównie wśród instytucji finansowych, poinformował członek zarządu PiLab, Sergiusz Borysławski. Spółka, zgodnie z planem, pozyskała pierwszą transzę z części finansującej wejście na rynek amerykański. Drugą transzę obejmą rozmawiający ze spółką inwestorzy strategiczni lub instytucje finansowe po znacznie wyższych cenach. >>>>  

Grupa Pragma Inkaso 

Łączna wartość pozyskanych przez grupę Pragma Inkaso wierzytelności wyniosła 199,4 mln zł w I kw. 2015 roku, co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. >>>>   

Izo-Blok  

Izo-Blok zadebiutuje 24 kwietnia na rynku głównym GPW w piątek, 24 kwietnia, podała spółka. Jej akcje są obecnie notowane na NewConnect. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji akcji. >>>>  

PEManagers   

Private Equity Managers (PEManagers) wyemitował obligacje imienne serii C zamienne na akcje serii H w kwocie 5,85 mln euro, podała spółka. >>>>   

Poczta Polska

IPO Poczty Polskiej realne jest w 2016 roku. Szybciej możliwy byłby debiut giełdowy Banku Pocztowego - powiedział dziennikarzom Andrzej Halicki.>>>> 

Stalprodukt  

Stalprodukt proponuje przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 13,31 mln zł, czyli 2 zł brutto na akcję, podała spółka.   

JSW

W JSW pojawił się za duży udział węgla energetycznego jak na grupę czysto koksową. Na dziś mamy aż 30 proc. węgla energetycznego, to segment, który niekoniecznie jest pożądany i rozmazał koksową identyfikację grupy - powiedział Edward Szlęk w środę podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym. >>>> 

Boruta Zachem  

Boruta Zachem emituje do 46,5 mln akcji serii B z prawem poboru w ramach kapitału docelowego i chce pozyskać 9,3 mln zł, podała spółka w memorandum. >>>>  

FM Forte  

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 47,50 mln zł na dywidendę z zysku za ubiegły rok, co da wypłatę w wysokości 2,0 zł na akcję, podała spółka.  >>>>  

Zamet Industry 

Zamet Industry przejmie koniński zakład produkcyjny Fugo nie później niż do końca 2017 r. za kwotę 46 mln zł, podała spółka w komunikacie. W związku z planowanym przejęciem spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia kapitału docelowego. >>>>  

Monnari Trade 

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2014 roku, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 21 maja. >>>>