"Największy wzrost (o 120% r/r) można zaobserwować w ramach usługi windykacji na zlecenie do wartości 74,3 mln zł w porównaniu z 33,8 mln zł kontraktacji rok wcześniej. Zgodnie z realizowaną strategią, GK Pragma Inkaso zwiększa kontraktację w ramach usługi faktoringu (wzrost o 24% r/r) oraz zmniejsza wartość kontraktacji pożyczkowych o ponad połowę" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2015 r. grupa pozyskała 146 nowych klientów (w tym Pragma Inkaso - 108, Pragma Faktoring - 38).

"Rosnąca kontraktacja oraz znaczna liczba pozyskanych klientów w I kwartale 2015 r. pozytywnie wpłynie na osiągane przez grupę wyniki finansowe" - podano również.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.