Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 12%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Opinie dotyczące bieżącego portfela zamówień są w kwietniu optymistyczne, co jest efektem wzrostu zarówno krajowego jak i zagranicznego portfela zamówień. Diagnozy produkcji są bardziej korzystne niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa jest oceniana mniej negatywnie niż w marcu. Od lutego br. prognozy portfela zamówień i sytuacji finansowej są coraz bardziej optymistyczne. Korzystne prognozy produkcji pozostają na poziomie sprzed miesiąca. Nadal utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych" - czytamy w komunikacie. 

Przedsiębiorcy przewidują niewielki wzrost zatrudnienia. Respondenci zapowiadają utrzymanie cen wyrobów przemysłowych na dotychczasowym poziomie, poinformował również GUS.

"Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 20 w kwietniu, plus 16 w marcu, oceny te są jednak nieco mniej korzystne niż w kwietniu 2014 r.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 18 w kwietniu, plus 14 w marcu, oceny z początku 2015 roku są zbliżone do opinii formułowanych w pierwszych czterech miesiącach 2014 r.), papieru i wyrobów z papieru (plus 18 w kwietniu, plus 16 w marcu, lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat). Jedynie producenci odzieży (minus 19 w kwietniu, minus 12 w marcu) oraz skór i wyrobów ze skór (minus 2 w kwietniu, minus 5 w marcu) zgłaszają negatywne oceny koniunktury" - czytamy w komunikacie.

Koniunktura w usługach

Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br., formułują jednostki należące do sekcji zakwaterowanie i gastronomia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa trzeci miesiąc z rzędu oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. 

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 17% badanych firm, a jej pogorszenie 10% (w marcu odpowiednio 16% i 12%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano w komunikacie.

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 4 (przed miesiącem plus 1). Poprawę koniunktury odnotowuje 18% badanych firm, a jej pogorszenie 14% (w marcu odpowiednio 15% i 14%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15 (przed miesiącem plus 14). Poprawę koniunktury odnotowuje 20% badanych firm, a jej pogorszenie 5% (w marcu odpowiednio 20% i 6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 (przed miesiącem plus 18). Poprawę koniunktury odnotowuje 26% badanych firm, a jej pogorszenie 5% (w marcu odpowiednio 25% i 7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

>>> Czytaj też: GUS: PKB Polski w 2014 roku wzrósł o 3,4 proc.

Koniunktura w handlu detalicznym

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w kwietniu na poziomie plus 4 pkt, tj. wzrósł 1 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy sprzedaży są optymistyczne po raz pierwszy od listopada ub. r. Odpowiednie prognozy są nieco mniej korzystne od formułowanych w marcu. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne, ale mimo to najlepsze od końca 2008 r. Utrzymują się optymistyczne przewidywania formułowane w marcu. Poziom nadmiernych zapasów towarów nie zmienia się. Ze względu na mniej korzystne niż przed miesiącem prognozy sprzedaży, w kwietniu przewidywany jest mniejszy niż zapowiadano w marcu wzrost zamówień towarów u dostawców" - czytamy w komunikacie.

Po raz pierwszy od końca 2008 r. przedsiębiorcy przewidują niewielki wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach jednostki prognozują zwolnienie dynamiki cen towarów, podano także w materiale.

"Od początku ubiegłego roku w branży tekstylia, odzież, obuwie odnotowywane są optymistyczne oceny w tym zakresie (plus 10 – spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca). W kwietniu koniunktura oceniana jest optymistycznie również przez przedstawicieli branż artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 7 – wzrost o 13 pkt proc.) oraz pojazdy samochodowe (plus 6 – wzrost o 2 pkt proc.). Nieznacznie negatywnie koniunkturę oceniają jedynie przedstawiciele branży żywnościowej (minus 1 – spadek o 1 pkt proc.)."- podał również GUS.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12 (plus 9 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9% (przed miesiącem odpowiednio 20% i 11%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W kwietniu po raz pierwszy od sierpnia ub. r. oceny sytuacji finansowej są nieznacznie korzystne. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze od zgłaszanych od czerwca 2014 r. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. Przedsiębiorcy przewidują, iż dynamika zmian cen towarów może być nieco wolniejsza od prognozowanej w marcu." - napisał również Urząd.

>>> Polecamy: Moody's: Sytuacja na Ukrainie i w Grecji może zagrozić stabilności polskiej gospodarki