Cena emisyjna wynosi 0,2 zł na akcję. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na wydatki związane z uruchomieniem produkcji ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów.

Dzień prawa poboru przypada dzisiaj. Za każde trzy akcje dotychczasowe przysługuje jedna akcja serii B. Jutro, tj. 23 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie zapisów w ramach wykonania prawa poboru, które potrwają do 30 kwietnia. Na 12 maja planowany jest przydział akcji serii B w ramach prawa poboru.

Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.

Boruta-Zachem S.A. działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność badawczo rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Boruta-Zachem SA posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu. Spółka jest notowana na NewConnect.