"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 74 612 392,95 zł podzielić w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 47 502 168,00 zł przeznaczyć na dywidendę,

b) kwotę w wysokości 27 110 224,95 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2 zł, podała również spółka.

Na dzień dywidendy proponuje się wyznaczyć 27 maja 2015 r., a na dzień wypłaty dywidendy - 11 czerwca 2015 r.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 75,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 57,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 74,61 mln zł wobec 56,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW. (ISBnews)