" (…) zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w projektach uchwał.

W lutym spółka informowała, że w związku ze strategią polegającą na rozwoju sieci sprzedaży o kolejne salony oraz powiększanie metrażu już istniejących, a także plany ewentualnych akwizycji spółek z branży lub innych inwestycji, zarząd Monnari podjął decyzję, że nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2015 r.

Monnari Trade odnotowało 30,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,41 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 32,19 mln zł wobec 17,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.