Zysk operacyjny wyniósł 1,21 mld zł wobec 254 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,005 mld zł w I kw. 2015 r. wobec 24,119 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 258 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

Wynik EBITDA

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 899 mln zł w I kw. 2015 r. z 953 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg wyceny zapasów metodą LIFO (EBITDA LIFO) grupy kapitałowej Orlen za I kwartał 2015 roku wyniósł 1 899 mln zł i był wyższy o 946 mln zł (r/r). Pozytywny wpływ zmian czynników makroekonomicznych związany głównie ze wzrostem modelowej marży downstream o 3,1 USD/bbl (r/r) oraz wpływem osłabienia średniego kursu złotego względem USD wyniósł 1 104 mln zł (r/r). Dodatni efekt wolumenowy w kwocie 327 mln zł (r/r) to wpływ wyższej sprzedaży segmentów operacyjnych na wszystkich rynkach działalności Grupy Orlen" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny (EBIT) liczony według LIFO dla grupy PKN Orlen wzrósł w I kw. br. o 235,7% r/r do 1,45 mld zł.

Ogółem skonsolidowany wynik EBITDA PKN Orlen wzrósł o 114,2% do 1,66 mld zł w I kw.. Zysk EBIT zwiększył się o 376,4% r/r do 1,21 mld zł.

>>> Czytaj też: Poczta Polska razem z PKN Orlen. Przesyłki odbierzemy na stacjach paliw

Co wpłynęło na wyniki spółki?

Znaczący wpływ na wyniki PKN Orlen w I kw. br. miał wzrost marży downstream do poziomu 12,6 USD/bbl oraz wolumenów sprzedaży łącznie o 9%, a także osłabienie złotego wobec USD i stabilizacja wobec euro, podała spółka.

"Na wyniki koncernu w I kwartale 2015 r. znaczący wpływ miał wzrost marży downstream do poziomu 12,6 USD/bbl oraz wolumenów sprzedaży łącznie o 9%. W tym czasie odnotowano także spadek średniej ceny ropy Brent o 54 USD/bbl w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego, a także osłabienie średniego kursu złotego względem USD oraz stabilizację kursu złotego względem euro" - czytamy w komunikacie.

Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN Orlen zanotowano wzrost zużycia olejów napędowych, a w Polsce, Niemczech oraz Czechach także benzyn.

"Wyniki pierwszego kwartału dowodzą naszej elastyczności oraz umiejętnego wykorzystania szans wynikających ze sprzyjającego otoczenia rynkowego. Szczególnie wyraźnie obrazują to wyższe o 9% łączne wolumeny sprzedaży. W poprzednim kwartale, historycznie zwykle słabszym niż pozostała część roku, wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki w downstreamie i detalu na wszystkich rynkach macierzystych. Koncentrujemy się na maksymalizacji efektów podstawowej działalności, ale nie zwalniamy też tempa rozwoju i zgodnie z harmonogramem realizujemy kluczowe projekty inwestycyjne" - skomentował prezes Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

Segment detaliczny grupy osiągnął rekordowy dla I kwartału wynik EBITDA LIFO na poziomie 283 mln zł (wzrost o 49 mln zł r/r). Koncern zwiększył w tym czasie łączne wolumeny sprzedaży detalicznej o 4% r/r, a także odnotował wzrost udziałów na rynku polskim i czeskim.

Segment downstream osiągnął w I kwartale 2015 roku zysk EBITDA LIFO na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 920 mln zł r/r). "Dzięki m.in. pozyskaniu nowych kontrahentów w Polsce, poprawie sytuacji rynkowej w Czechach oraz większej sprzedaży lądowej i morskiej przez Orlen Lietuva, odnotowano wzrost sprzedaży łącznie o 10% (r/r). Na wynik pozytywny wpływ miało otoczenie makroekonomiczne, w tym przede wszystkim wzrost modelowej marży downstream o 3,1 USD/bbl (r/r) wraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD o 22%" - podkreśla koncern.

W obszarze wydobycia w I kw. br. Orlen osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 14 mln zł. Na zmniejszenie wyniku o 17 mln zł r/r wpływ miało prowadzenie prac konserwacyjnych infrastruktury przesyłowej w prowincji Alberta oraz dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji na rynku ropy i gazu.

"W tym czasie na rynku kanadyjskim rozpoczęto wiercenie 2 nowych otworów (1,6 netto – wielkości skorygowane o udziały innych partnerów), przeprowadzono 6 zabiegów szczelinowania (4,2 netto) oraz włączono 1 otwór do wydobycia (0,7 netto). Średnia dzienna produkcja węglowodorów w tym okresie wyniosła 6,67 tys. boe/d i była wyższa o 80% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego" - podano także.

"W pierwszym kwartale sytuacja makro nam sprzyjała, co dzięki stale rosnącej efektywności koncernu pozwoliło na wypracowanie wysokich przepływów pieniężnych" - podsumował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen oczekuje "nieznacznego" wzrostu r/r marży downstream w tym roku

PKN Orlen oczekuje "nieznacznego" wzrostu marży downstream w 2015 r. ze względu na sprzyjające otoczenie makro, podała spółka.

"Marża downstream - oczekiwany nieznaczny wzrost średniorocznego poziomu w 2015r. (r/r) ze względu na sprzyjające otoczenie makro tj. stabilny poziom cen ropy oraz wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża downstream wzrosła o 3,1 USD/ b w I kw. 2015 r. i wyniosła 12,6 USD/ b, utrzymując się na tym samym poziomie, co w IV kw. 2014.

W odniesieniu do ceny ropy Brent koncern zakłada przejściową stabilizację na obecnych poziomach, a następnie wzrost w efekcie ożywienia gospodarczego, podano również.

Średnia cena ropy Brent spadła w I kw. 2015 r. do 54 USD/ b z 77 USD/ b kwartał wcześniej i 108 USD/ b rok wcześniej.

Sprzedaż energii z bloku we Włocławku ruszy na przełomie 2015/2016

Testowe uruchomienie turbiny bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe we Włocławku planowane jest w II połowie tego roku, a sprzedaż energii rozpocznie się na przełomie 2015 i 2016 roku, poinformował PKN Orlen.

"We Włocławku, gdzie realizowany jest projekt budowy bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe, trwały prace montażowe wszystkich układów pomocniczych, elektryki i automatyki. Wykonano także przyłącza gazowe i energetyczne. Testowe uruchomienie turbiny we Włocławku planowane jest w II połowie roku, a sprzedaż energii rozpocznie się na przełomie 2015 i 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Capex na ten projekt przewidziany jest na poziomie 1,4 mld zł. PKN Orlen zainicjował budowę bloku we Włocławku w kwietniu 2013 r. Przewidywano wówczas, że blok ten rozpocznie funkcjonowanie pod koniec 2015 r.

"Z kolei w Płocku, gdzie realizowana jest podobna inwestycja o mocy 596 MWe, trwały prace projektowe i uzgodnienia z wykonawcą oraz działania związane z realizacją prac po stronie infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Uruchomienie tej elektrociepłowni planowane jest na koniec 2017 roku" - czytamy dalej.

3 kwietnia 2015 r. przekazano teren budowy wykonawcy, podał także Orlen w prezentacji wynikowej.

W listopadzie 2014 r. Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na budowę elektrociepłowni z blokiem gazowo-parowym o mocy blisko 600 MWe w Płocku. Według ówczesnych zapowiedzi, jednostka będzie kosztować ok. 1,65 mld zł.

>>> Czytaj też: Żniwa zachodnich koncernów w Polsce dopiero się zaczynają. Kto zarobi na naszej armii?