We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zysk operacyjny wyniósł 2,55 mln zł wobec 9,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,67 mln zł w 2014 r. wobec 221,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 2,86 mln zł wobec 10,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.