Rekomendacja została wydana przy cenie 1,5 zł za akcję, zaś w w czwartek ok. godz. 9:20 kurs wynosił 1,48 zł.

Analitycy prognozują, że zysk netto Ronsona przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie 25,9 mln zł w 2015 roku przy przychodach w wysokości 298,3 mln zł.