Konsensus rynkowy wynosił 290 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 284 500, tj. wzrosła o 1 750 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.