"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Dom Development (...) postanawia przeznaczyć część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie 55 735 362,00 zł, tj. 2,25 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie 86 610,22 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A." - czytamy w projektach.

Jako dzień dywidendy projekty przewidują 18 czerwca 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 3 lipca 2015 roku.

W maju 2014 r. akcjonariusze spółki przeznaczyli na wypłatę dywidendy łączną kwotę 54,49 mln zł, co dało 2,20 zł na akcję.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 784,2 mln zł w 2014 r.