"Zwyczajne walne zgromadzenie banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 w kwocie 1 994 631 702,59 zł, przeznaczając na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawia niepodzieloną" – czytamy w uchwale walnego.

Na początku kwietnia zarząd Banku Zachodniego WBK zmienił propozycję dotyczącą podziału zysku za 2014 r. i zarekomendował niewypłacanie dywidendy. Bank informował wówczas o otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia zatrzymania całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku.

Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.