"Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 393 538, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,48 zł" - podano w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby akcji do rejestracji, łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9 441 988, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,41 zł.

Jako dzień dywidendy określono 16 lipca. Ustalono jednocześnie następujące terminy wypłat dywidendy kwoty 101 109 521,60 zł - na 5 sierpnia; kwoty 34 963 105,60 zł - na 4 grudnia, podano również.

Na początku kwietnia  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK - akcjonariusz Grupy Kęty zgłosił propozycję przeznaczenia przez spółkę na wypłatę dywidendy łącznej kwoty 136,072 mln zł wobec propozycji zarządu na kwotę 101,11 mln zł.

Grupa Kęty odnotowała 169,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 153,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 98,01 mln zł wobec 67,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.