Zysk operacyjny wyniósł 9,87 mln zł wobec 8,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,55 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 99,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 8,71 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.