Asseco SEE  

Asseco South Eastern Europe odnotowało 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ma wartość 59,9 mln euro, czyli jest o 17% wyższy niż rok temu, poinformował prezes Piotr Jeleński. >>>> 

BNP Paribas Bank Polska 

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, podał bank. >>>>

Rada nadzorcza BNP Paribas Bank Polska powołała zarząd na nową pięcioletnią kadencję w niezmienionym składzie. Prezesem będzie nadal Frederic Amoudru, podał bank. >>>> 

Robyg 

Akcjonariusze Robyga zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 28,94 mln zł, tj. 0,11 zł na akcję, z zysku za 2014 rok, podała spółka. >>>>  

Aplisens 

Zarząd Aplisens rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 3,24 mln zł z zysku za 2014 rok, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Bioton 

Bioton odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

FFiL Śnieżka 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 41,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dom Development  

Dom Development odnotował 5,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dom Development nabył pięć działek za ok. 90 mln zł w I kw. br. Dają one możliwość budowy ok. 2,4 tys. lokali, w tym ok. 1,6 tys. w lewobrzeżnej Warszawie, gdzie spółka liczy na lepsze marże, poinformował prezes Jarosław Szanajca. "Przybyło nam 5 nowych działek. To znakomity wzrost naszego banku ziemi. Zgodnie z założeniami, wzmocniliśmy się w lewobrzeżnej Warszawie, w atrakcyjnych lokalizacjach" - powiedział Szanajca podczas konferencji prasowej. Dodał, że obecność na lewym brzegu Wisły w Warszawie oznacza powrót do wyższych marż.

Dom Development wprowadzi do sprzedaży 3 projekty na ok. 750 lokali w II kw. br., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. "W II kw. rozpoczniemy sprzedaż 3 projektów na ok. 750 mieszkań: jeden nowy na Bemowie, kolejny etap Żoliborza Artystycznego i Studio Mokotów. To 3 projekty w lewobrzeżnej Warszawie" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej. Dodał, że w II poł. roku spółka uruchomi kolejnych 6 projektów na ok. 1200 mieszkań.

Uniwheels 

Uniwheels AG ustaliła ostateczną liczbę akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej na 4,8 mln sztuk, w tym 2,4 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2,4 mln istniejących akcji, podała spółka. Cena za jedną akcję wynosi 105 zł. Łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosą 504 mln zł brutto (125,4 mln euro). Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln mln brutto (62,7 mln euro). >>>> 

Wirtualna Polska 

Cena akcji w pierwotnej ofercie publicznej Wirtualnej Polski Holding została ustalona na 32 zł, zaś liczba oferowanych walorów - na 9,19 mln sztuk, w tym 3,34 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Firma zaznacza, że uda jej się pozyskać planowane 100 mln zł z emisji akcji. >>>>   

PBS w Ciechanowie 

Obligacje Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie o łącznej wartości 5,22 mln zł zadebiutują w poniedziałek, 27 kwietnia, na rynku Catalyst, podała Giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 27 kwietnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 220 obligacji na okaziciela serii BSC1114 wyemitowanych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

MOL 

Grupa MOL kupiła 100% udziałów Ithaca Petroleum Norge od Ithaca Petroleum Ltd. za początkową kwotę 60 mln USD, podała spółka. To pierwszy dla firmy zakup aktywów norweskich. >>>>  

Bloober Team  

Bloober Team rozpoczyna dziś sprzedaż gry "Brawl" na konsolę PlayStation 4. Gra zadebiutuje równolegle na rynku amerykańskim i europejskim, poinformował prezes spółki Piotr Babieno. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spóła Węglowa (JSW) przeprowadzi 9 czerwca przetarg sprzedaży hotelu Różany Gaj w Gdyni. Cena wywoławcza została ustalona na 28,55 mln zł, podała spółka. >>>> 

Izo-Blok 

Kurs akcji Izo-Blok w debiucie na rynku głównym warszawskiej giełdy wyniósł 100 zł, co oznacza wzrost o 3,4%. >>>>  

PKO BP, Bank Pocztowy 

PKO Bank Polski doszedł do porozumienia z drugim akcjonariuszem Banku Pocztowego - Pocztą Polską i rozważa zmniejszenie swojego udziału w tym banku. PKO BP akceptuje także plan wprowadzenia Banku Pocztowego na warszawską giełdę, poinformował dyrektor ds. analiz i strategii PKO BP Paweł Borys. PKO BP zakłada, że oferta może objąć także ok. 1/3 posiadanego pakietu akcji Banku Pocztowego, a do IPO dojdzie w tym roku. >>>>  

Poczta Polska, InPost  

InPost podpisał z Pocztą Polską umowę zapewniającą płatny dostęp do infrastruktury pocztowej w postaci skrzynek oddawczych, podały firmy w komunikatach. >>>>  

Ursus, Ursus Bus

Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. >>>>  

BNP Paribas Bank Polska, BGŻ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku z ich połączeniem, podały banki. >>>>  

Eurocash   

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. >>>>  

Torpol  

Zarząd Torpolu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 11,49 mln zł w formie dywidendy z zysku za 2014 r., co daje 0,5 zł na akcję, podała firma. >>>>  

PCC Intermodal  

Akcjonariusze PCC Intermodal mają zdecydować o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 7,43 mln zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 maja. >>>>  

PBG  

Akcjonariusze PBG zdecydowali o przerwie w obradach walnego zgromadzenia do 22 maja br., podała spółka. >>>> 

Grodno 

Grodno planuje przeprowadzić emisję prywatną do 1,2 mln akcji serii D. Zarząd rekomenduje cenę 4 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

Grupa PZU  

Grupa PZU nie jest zainteresowana finansowym zaangażowaniem w Nową Kampanię Węglową, podaje spółka. >>>>