Strata operacyjna wyniosła 5,70 mln zł wobec 8,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,53 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 198,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 5,39 mln zł wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 784,2 mln zł w 2014 r.