"Nasz portfel na 2015 wynosi 59,9 mln euro, co oznacza wzrost o 17% r/r. Z kolei portfel na II kw. wynosi 16,2 mln euro, co oznacza wzrost o 15% r/r. Jesteśmy teraz bardziej optymistyczni niż rok temu" - powiedział Jeleński podczas spotkania z dziennikarzami.

Dyrektor finansowy spółki Marcin Rulnicki wskazał, że zarząd celuje w utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej i jeżeli nie będzie istotnych inwestycji, to spółka będzie się starać wypłacić "hojną dywidendę".

Dodał, że optymalny z punktu widzenia Asseco SEE poziom wskaźnika konwersji gotówki to 60-70% wobec 55% na koniec I kw.

W I kw. bankowość i segment płatniczy pozytywnie wpłynęły na wynik, a szczególnie realizacja projektów w Serbii i sąsiednich krajach. Z kolei spadek w segmencie integracji to efekt szczególnie w Rumunii, gdzie rok temu realizowane były istotne umowy. Według słów przedstawicieli zarządu, Asseco SEE cieszy szczególnie wzrost biznesu outsourcingowego i usług utrzymaniowych w minionych trzech miesiącach.

"Żadne państwo, w którym działamy nie pokazało wyników gorszych od budżetowanych wcześniej" - zaznaczył Jeleński.

Jednocześnie w ostatnim czasie Asseco SEE pozyskało kontrakt z włoskim bankiem na wdrożenie mobilnego tokena i rozwiązania antyfraudowego.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.