"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PBG S.A. w upadłości układowej na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, godzina 12.00. Po wznowieniu obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki w Wysogotowie" - czytamy w uchwale.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).