W efekcie, podczas wczorajszej sesji kurs EUR/PLN wzrósł o 0.29%, sięgając poziomu 4.0179.

Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym przecenie krajowej waluty okazała się także publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia RPP, z którego wynika, że część ekonomistów spodziewa się negatywnego wpływu silnego złotego na konkurencyjność polskiego eksportu.

Koniec tygodnia zostanie zdominowany przez wiadomości napływające z Rygi, gdzie odbędzie się spotkanie ministrów finansów państw strefy euro, podczas którego zostanie podjęta decyzja w sprawie przedłużenia programu pomocy finansowej dla Grecji. W ciągu dnia uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągną także informacje o dynamice zamówień na dobra trwałego użytku (prognoza 0.8% m/m) w Stanach Zjednoczonych.