"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2014 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 69 288 017 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. 

Walne ustaliło 13 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 28 maja 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300, podano także. 

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.