"Pan Michał Gajewski w Banku Millennium S.A. przed powołaniem na funkcję członka zarządu był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej. Kierując Makroregionem Zachodnim potwierdził swoje kompetencje i umiejętności związane z realizacją przyjętej strategii działania banku, zarządzaniem biznesem i kierowaniem dużymi zespołami pracowników." - czytamy w komunikacie.

Przed podjęciem w 2012 roku zatrudnienia w Banku Millennium pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w banku BGŻ S.A., gdzie odpowiedzialny był za obszar biznesu detalicznego i bankowość dla małych firm (SME), podano również.