"Stosownie do oświadczenia Whitestone zawartego w deklaracji, Whitestone wraz z grupą inwestorów wyraża gotowość do objęcia nowo utworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 000 000,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji przez Whitestone uzależnione się od uzyskania przez Hawe niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz  zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane, podano także.

W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe.

Whitestone Capital jest funduszem wspierającym proces wykupu menadżerskiego.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.