Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 150 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 145-153 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 333,31 mln zł wobec 355,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 156,75 mln zł wobec 155,5 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale 2015 roku mógł wynieść od 339 do 355 mln zł, przy konsensusie na poziomie 346 mln zł, wobec 355 mln zł rok wcześniej, a wynik z opłat i prowizji sięgnął od 139 do 150 mln zł, przy konsensusie na poziomie 146 mln zł w porównaniu z 155 mln zł w I kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 64,05 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 60,74 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 148,44 mln zł wobec 141,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.